From the freedom that we have against the colonizers to the liberty that we have from establishing democracy in this country, we have taken everything for advantage. And have we ever thought of how we got to reach this point? We have become loose and lost. Like what has been said “Ang hindi marunong lumingon sa pinanggalingan ay hindi makararating sa paroroonan.” It is never old enough to tell this […]

Pinakamadalas ko na sigurong gawin ang sumakay ng FX sa tuwing ako ay pauwi galing sa pamantasang aking pinag-aaralan noon sa Maynila. Mula sa Sampaloc, araw-araw kong tinutungo ang Intramuros sapagkat doon lamang may terminal nitong pampublikong sasakyang diretso na patungong Cavite. May katagalan man sa paghihintay ng iba pang pasahero, tiyak namang mas mabilis at komportable akong makauuwi. Kung ikaw ay sumasakay ng FX sa Intramuros, tiyak ko na […]